Bảng Thành Tích Xây Dựng Hệ Thống Dành Cho Lãnh Đạo Các Cơ Sở

Nhằm mục đích ghi nhận thành tích và những đóng góp xây dựng Hệ thống Trung tâm Tiếng Anh Hanoi ConnectionSaigon Connection của lãnh đạo, cựu lãnh đạo. Hệ thống Anh ngữ Hanoi Connection & Saigon Connection, chính thức triển khai phương thức chấm điểm, đánh giá dành cho các lãnh đạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cũng như lưu giữ những cống hiến xuyên suốt lịch sử xây dựng thương hiệu Hanoi Connection, Saigon Connection. 

Những Giá trị của Chương trình này Mang tới:

- Ghi nhận và đánh giá công lao của giám đốc, phó giám đốc của toàn Hệ thống Hanoi Connection - Saigon Connection

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở

- Tạo cộng đồng tập thể đoàn kết hơn

- Nâng cao hiệu suất làm việc và ý thức trách nhiệm của nhân viên, giáo viên làm việc tại cơ sở (Tạo động lực cho nhân viên, giáo viên cơ sở phấn đấu)

- Vinh danh các giám đốc, phó giám đốc có những đóng góp đặc biệt

Bảng Thành tích Đóng góp

(Tính đến tháng 10/2021) 

 

Xem chi tiết "Bảng Thành tích Xây dựng Hệ thống dành cho Lãnh đạo các Cơ sở": Tại đây

Quy ước Tính điểm các Chỉ số Xây dựng Thành tích: Tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Hotline: 1900.63.30.63 hoặc 097 327 0088  

- Website: hanoiconnection.comhocquanlytrungtamngoaingu.comdaotao.hanoiconnection.com