HANOI CONNECTION BÌNH GIANG – HẢI DƯƠNG MỘT KHỞI ĐẦU HOÀN HẢO

Trên con đường thực hiện ước muốn đem lại những môi trường học tập và rèn luyện tiếng anh tốt nhất cho tất cả các bạn nhỏ cả nước, Hanoi Connection đã tiến thêm một bước dài vươn tới một tỉnh thành mới, đó chính là Hải Dương – một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ.

HANOI CONNECTION ĐẶNG XÁ GIA LÂM – KHỞI ĐẦU MỚI

Năm 2019, sẽ là năm đánh giấu những bước nhảy vọt vô cùng lớn của Hanoi connection. Khởi đầu cho bước ngoặt lớn này chính là “Lợn vàng” Hanoi Connection Đặng Xá Gia Lâm.