ĐIỀU THÚ VỊ TỪ SẢN PHẨM

Âm nhạc và phim ảnh chính là con đường dẫn lối đam mê cho mỗi người. Hoạt hình Hani & Sady chính nhằm tạo ra để dẫn lối đam mê cho học viên từ khi còn chưa đến tuổi tới trường. Đây chính là chuỗi bài hát và phim hoạt hình Tiếng Anh ngắn mà […]