THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG LÕI TAR

Như nhiều người đã biết Linh Vật của Hanoi Connection được nhắc đến là biểu tượng Smart Bird và đại diện cho ngôn ngữ truyền thông này chính là những tập hoạt hình Hani & Sady.