SAIGON CONNECTION – NHỮNG NGƯỜI VẼ Ô CỬA SỔ MÁY BAY

Mỗi thương hiệu đều mang trên mình một sứ mệnh cho xã hội. Mỗi thương hiệu sẽ chọn riêng cho mình một đam mê để theo đuổi. Riêng Hanoi Connection lại lựa chọn vẽ ô cửa sổ máy bay. Để xem công việc vẽ ô cửa sổ máy bay có thú vị hay không, chúng ta cùng đi xem công việc này như thế nào.