GIAO TIẾP CƠ BẢN VÀ BỔ TRỢ PHÁT ÂM

Với những người mất gốc muốn học lại từ đầu, đây là khoá học cơ bản và hệ thống cho người học những kiến thức  nền tảng nhất cho sự phát triển sau này như, phát âm, giao tiếp và từ vựng.