GIAO TIẾP HẬU CƠ BẢN – TIỀN NÂNG CAO

Với khóa học “ GIAO TIẾP HẬU CƠ BẢN – TIỀN NÂNG CAO “, ngôn ngữ tiếng anh sẽ được sử dụng linh hoạt trong mỗi giờ học, điều này giúp học viên vận dụng giao tiếp tiếng anh hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.