KHÓA HỌC GIAO TIẾP NÂNG CAO

Nếu bạn là người có trình độ Tiếng Anh ở mức Trung bình:
✪ Đã có nền tảng ngữ âm cơ bản
✪ Có thể đọc đúng từ , câu, ngữ điệu
✪ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhưng phản xạ tiếng Anh còn chậm và thiếu tự tin
✪ Thiếu các kỹ năng thuyết trình, cách viết CV