GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Chương trình đào tạo Tiếng Anh doanh nghiệp Hanoi  được thiết kế dựa trên nhu cầu của xã hội hiện nay, khi các tập đoàn lớn của nước ngoài đang định vị Việt Nam là một thị trường lớn và tiềm năng, với số lượng nhân sự trẻ dồi dào, xuất sắc.

KINH DOANH GIÁO DỤC – SỰ SỤP ĐỔ MỘT TƯ TƯỞNG CŨ

Nếu nói kinh doanh là đối diện với sự khốc liệt thì chưa bao giờ trong quá khứ sự khốc liệt lại đến mạnh mẽ như lúc này. Nhất là với những người làm kinh doanh giáo dục, những người vốn xuất thân phần nhiều từ giáo viên, từ những người làm giáo dục đơn thuần.